Produktionsateljé för bild- och original-hantering

Vår produktionsateljé hjälper till när det behövs.
 
Vi har lång erfarenhet av bokproduktion där vanliga sysslor är att föra in korrigeringar, bearbeta och anpassa bilder, sättning av textböcker, anpassa original för samproduktioner, konvertering till e-bok och andra bokrelaterade reprosysslor.
 
Produktionsateljén är även en perfekt avlastning för in-housebyrån. Förutom bildretusch hanterar vi gärna original för kampanjer, DR, butiksmaterial, storformatsproduktion och förpackning.
 
Vi tar också fram ISO-certifierade färgprov som kan simulera det färdiga tryckresultatet på olika typer av papper.
 
Vi hjälper också våra kunder i olika övergripande tekniska- och kvalitetsrelaterade frågor och analyserar skillnaden i miljöpåverkan för olika upplägg gällande grafisk produktion.
en kvinna som bläddrar i ett magasin

Kvalitetssäkra hela vägen med Printpools färgprov

Förutom bildretusch, scanning och originalproduktion tar vi fram färgprov enligt gällande Fogra- och ISO-standard. Vi kan göra färgprov på olika typer av papper alternativt ta fram ”neutrala” färgprov enligt Fogras riktlinjer som kan fungera som likare för all grafisk produktion i exempelvis en större reklamkampanj. Vi använder den senaste tekniken från GMG och Epson för detta.
Behöver du hjälp med ett projekt, litet som stort, kontakta oss: produktion@printpool.se

Ett ökat behov av innehållstjänster har de senaste åren gjort att vår ateljéfunktion fått en alltmer central roll och idag hjälper vi många av våra kunder med originalframställning, bildretusch, repro och färgprover.

FAQ

Ett färgprov kan visa hur kulörer och bilder kommer att se ut i tryck på ett sätt som är svårt att uppnå på en skärm. Det är därför ett smidigt, billigt och säkert sätt för en formgivare eller fotograf att kontrollera och justera hur en design kommer att se ut i tryck.

Färgprovet kan dessutom skickas med till tryckeriet som ett självklart sätt att kommunicera ett önskat resultat från formgivare till tryckare. Några vanliga scenarion hos Printpool är att vi tar fram färgprov på bokomslag, vid godkännande av bildretuscher eller då vi hanterar extra viktiga reklamkampanjer.

Vi hjälper många kunder som har en intern produktionsavdelning. Det handlar då oftast om originalframställning vid hög belastning, repro, bildarbete av olika slag samt att ta fram färgprov.

Printpool hjälper till med tryckoriginal och bildretusch, men vi tar inte fram designidéer från grunden. Ett vanligt uppdrag för Printpool är originalarbete för reklamkampanjer där det finns ett färdigt uttryck eller grafisk profil att utgå ifrån. Ett annat vanligt uppdrag är att föra in korrigeringar i böcker inför tilltryck och nyutgivningar.

Prata med våra
kontaktpersoner

porträtt man
Kristian Ekeblom

Ring eller maila på förnamn.efternamn@printpool.se

Kristian Ekeblom har lång erfarenhet av bildretusch, originalframställning och repro. Kristian har jobbat med många fotografer, byråer, förlag och marknadsavdelningar både som egen och sedan flera år som anställd hos Printpool.

porträtt man
Roger Johansson

Ring eller maila på förnamn.efternamn@printpool.se

Roger Johansson har lång erfarenhet av originalframställning för alla möjliga sorters grafiska produkter; från böcker, förpackningar och POS-material till storformat utomhus. Roger har dessutom jobbat mycket med kvalitetsfrågor och besöker regelbundet många av våra leverantörer.

Vi använder oss av cookies för att kunna förbättra er upplevelse på hemsidan