Hållbarhet & Ansvar

Våra värderingar

På Printpool baserar vi generellt vår verksamhet på tre mer eller mindre mätbara uppfattningar som ger tydlig indikation på om vi gör saker bra eller dåligt.

Affärsnytta

Vi mäter affärsnyttan som vi skapar för våra kunder.

Kvalitet

Vi säkerställer kvalitet genom hela produktionsflödet i alla projekt.

Ansvar

Vi tar ansvar för en produkt från start till mål.

Affärsetik och hållbarhet

Vår affärsmodell och våra processer är transparenta och hållbara.

Gemensamt har vi och våra kunder höga krav på ansvars- och kvalitetssäkring både ur humanistiska- och hållbarhetsperspektiv. Vi vill vara en del av ett samhälle där vår påverkan är så liten som möjligt.

BSCI

Business Social Compliance Initiative (BSCI) är ett ledande affärsdrivet initiativ som stöder återförsäljare, importörer och varumärken för att förbättra arbetsvillkoren i fabriker och jordbruk över hela världen.

Visionen är en värld med fri handel och hållbara globala leveranskedjor, där fabriker och jordbruk är kompatibla med den nationella arbetslagstiftningen samt med ILO: s konventioner som skyddar
arbetstagarnas rättigheter.

Zero Mission

Printpool klimatkompenserar hela sin verksamhet tillsammans med Zeromission som är en av de ledande svenska leverantörerna av klimatkompensation, klimatberäkningar och analyser.

De utsläpp av växthusgaser som vi ger upphov till kompenserar vi genom PlanVivoskogsprojekt i samarbete med småbrukare i Afrika och Sydamerika. Vi har valt att plantera våra träd i Malawi.

SOS Barnbyar

SOS Barnbyar startade den svenska insamlingsverksamheten år 1972 med den fasta övertygelsen att alla barn har rätt till en trygg uppväxt med kärleksfulla vuxna omkring sig. I över 60 år har SOS Barnbyar internationellt gett barn som har blivit föräldralösa eller övergivna en framtid genom någon av de över 500 barnbyar som finns etablerade runt om i världen.

Arbetet är inriktat på de barn i världen som har det allra värst. Dessa barn får inte bara hjälp för dagen, de får en familj, en utbildning och därmed en framtid. Vi kallar det för en långsiktig lösning på ett akut problem.

amforia bsci logotyp
zeromission stämpel
zeromission logotyp
sos barnbyar logotyp

Vi använder oss av cookies för att kunna förbättra er upplevelse på hemsidan