Inställningar och filer för originalproduktion

Här finns allt du behöver för att lämna original gjorda i Adobe Indesign eller Adobe Illustrator till tryck. Dessa instruktioner och inställningar är generella för samtliga tryckerier. Stäm därför alltid av med produktionsledaren på Printpool innan du spar PDF för tryck så att det inte är något specifikt som gäller för det aktuella jobbet eller tryckeriet som inte tas upp här.

Välj vilken typ av trycksak du ska göra:

Allmänna trycksaker

(Ex: affischer, annonser, förpackningar
och andra trycksaker i traditionell teknik.)

Storformat, POS-material

(Ex: vepor, skyltar och annat
butiksmaterial i inkjet-teknik.)

Böcker

en kvinna som bläddrar i ett magasin

Printpools standardiserade färgprov

Våra färgprov och tryckoriginal följer alltid de tekniska riktlinjerna i PSO (Process Standard Offset) och PSD (Process Standard Digital) och gällande ISO-standarder för grafisk produktion. Detta ger en trygghet och goda förutsättningar för tryckeriet att kunna leverera ett högkvalitativt resultat.

Färgprov tas fram i enlighet med Fogras riktlinjer och vi mäter varje färgprov med en spektrofotometer för att säkerställa att dessa alltid uppfyller kraven. Mätresultatet från denna kvalitetskontroll finns utskrivet längst ned på färgprovet.

Vi har tre standardinställningar:

Bestruket papper (Fogra 51)
Denna inställning används för offsettryck på bestruket papper samt som referensfärgprov vid storformatsproduktion (LFP). Färgprovspappret innehåller måttliga mängder optiskt vitmedel (OBA) i linje de flesta vita material som används i produktion.

Obestruket papper (Fogra 52)
Denna inställning används för offsettryck på obestruket papper. Färgprovspappret innehåller en hög mängd optiskt vitmedel (OBA) eftersom de flesta vita offsetpapper inehåller detta.

Obestruket (High Density)
Denna inställning bygger på Fogra 52 men används då man eftersträvar ett resultat med extra hög kontrast. Färgprovet simulerar ett tryckresultat där tryckeriet använder UV-färger eller trycker med en högre färgmängd än vad som anges i Fogra 52. För att använda denna typ av färgprov måste tryckeriet få speciella riktlinjer från Printpool.

Osäker på om
det blivit rätt?

Skicka gärna en testsida till Printpool så kontrollerar vi att allt stämmer.

porträtt man
Kristian Ekeblom

Ring eller maila på förnamn.efternamn@printpool.se

Kristian Ekeblom har lång erfarenhet av bildretusch, originalframställning och repro. Kristian har jobbat med många fotografer, byråer, förlag och marknadsavdelningar både som egen och sedan flera år som anställd hos Printpool.

porträtt man
Roger Johansson

Ring eller maila på förnamn.efternamn@printpool.se

Roger Johansson har lång erfarenhet av originalframställning för alla möjliga sorters grafiska produkter; från böcker, förpackningar och POS-material till storformat utomhus. Roger har dessutom jobbat mycket med kvalitetsfrågor och besöker regelbundet många av våra leverantörer.

Vi använder oss av cookies för att kunna förbättra er upplevelse på hemsidan