Printpool Logo

Gemensamt har vi och våra kunder höga krav på ansvars- och kvalitetssäkring både ur humanistiska- och hållbarhetsperspektiv. Vi vill vara en del av ett samhälle där vår påverkan är så liten som möjligt.

BSCI

Business Social Compliance Initiative (BSCI) är ett ledande affärsdrivet initiativ som stöder återförsäljare, importörer och varumärken för att förbättra arbetsvillkoren i fabriker och jordbruk över hela världen.

Visionen är en värld med fri handel och hållbara globala leveranskedjor, där fabriker och jordbruk är kompatibla med den nationella arbetslagstiftningen samt med ILO: s konventioner som skyddar arbetstagarnas rättigheter.

Zero Mission

Printpool klimatkompenserar hela sin verksamhet tillsammans med Zeromission som är en av de ledande svenska leverantörerna av klimatkompensation, klimatberäkningar och analyser.

De utsläpp av växthusgaser som vi ger upphov till kompenserar vi genom PlanVivoskogsprojekt i samarbete med småbrukare i Afrika och Sydamerika. Vi har valt att plantera våra träd i Malawi.

SOS Barnbyar

SOS Barnbyar startade den svenska insamlingsverksamheten år 1972 med den fasta övertygelsen att alla barn har rätt till en trygg uppväxt med kärleksfulla vuxna omkring sig. I över 60 år har SOS Barnbyar internationellt gett barn som har blivit föräldralösa eller övergivna en framtid genom någon av de över 500 barnbyar som finns etablerade runt om i världen.

Arbetet är inriktat på de barn i världen som har det allra värst. Dessa barn får inte bara hjälp för dagen, de får en familj, en utbildning och därmed en framtid. Vi kallar det för en långsiktig lösning på ett akut problem.

Våra värderingar

På Printpool baserar vi generellt vår verksamhet på tre mer eller mindre mätbara uppfattningar som ger tydlig indikation på om vi gör saker bra eller dåligt.

Affärsnytta - Vi tittar på och mäter affärsnyttan vi skapar för varje samarbetspartner och projekt.

Kvalitet – Vi utvärderar alla projekt var för sig gällande både produktkvalitet och ren kvalitet i mötet med våra partners.

Ansvar – De flesta av våra partners är helt beroende av att vi tar fullt ansvar för en produkt från start till mål. Ansvar är en av de absolut viktigaste parametrarna i vårt arbete både internt och gentemot våra partners.