Printpool Logo

Nedan följer ett antal av de vanligaste frågorna, med tillhörande svar. Kontakta oss gärna för fler svar!

Vad skiljer er från en Broker eller Faktor?

Vi tar betalt för våra konsult­tjän­ster utan några dolda påslag på leverantör­ernas fakturor eller kick-backs, bonusar eller andra incitament.

Vi är helt transpar­enta och det är alltid våra kunder som väljer lev­er­antör - vi fungerar som en ext­ern inköps­avdel­ning.

Är ni med på intag?

Ja, i vår tjänst ingår att vi åker på intag vid behov. Vi arbetar med kontin­uerlig kvalitets­säkring – med bland annat revisioner av leverantör­erna.

Hur tar ni betalt?

Vi tar betalt för våra tjänster dir­ekt av vår kund – aldrig genom påslag.

Samarbetar ni med inköps­avdelningar?

Vi arbetar ofta med inköps­avdel­ningen hos våra kunder. Till­sam­mans med inköp och marknads- eller kommunik­ations­avdel­ningar hos våra kunder gör vi lång­siktiga för­bätt­ringar gällande upp­hand­lingar, beställ­ningar, lev­erantörs­struktur och pris­bild.

Bryr ni er lika mycket om kvalitet som pris?

Idag när allt­ing bara går snabb­are och snabb­are har varken vi eller våra kunder råd eller tid att jobba med lev­eran­tör­er som inte leve­rerar högsta kval­itet. Sam­tidigt är det allt­id våra kunder som väljer lev­eran­tör.

Har ni fasta leverantörer eller prioriterar ni vissa leverantörer?

Nej. För att få högsta kval­itet till bästa pris så gäller det att lägga rätt prod­ukt hos rätt lever­antör. Alla lever­antörer är välkomna att vara med i våra upp­hand­lingar. Våra kunder väljer alltid lever­antör.

Har du någon annan fråga? Ställ den här.

Klicka här för att skicka en fråga till oss via epost.