Printpool Logo

Sedan 2007 effektiviserar vi tryckinköp genom att samordna volymer och processer från kunder med liknande behov. Resultatet är lägre tryckkostnader, högre kvalitet och en effektivare process.

Branschens bästa grafiska kompetens

Printpool ansvarar för kvalitetskontroll av referensexemplar och hjälper kunden att driva eventuella reklamationsärenden. Vi arbetar löpande med kvalitetsrevisioner av alla leverantörer och hjälper kunden att analysera kvalitetsbrister och långsiktigt förebygga problem. Printpool tillhandahåller även produktionsplanering och -optimering, leveransbevakning, standardisering och utveckling av trycksaker samt vid behov stöd och rådgivning till beställare.

Printpool levererar:

  • Kontinuerliga besparingar
  • Förbättrad kvalitet
  • Förenklad och standardiserad beställningsprocess
  • Oberoende leverantörsförhållanden
  • Full transparens
  • Kontroll på beställningar, kostnader och volymer

Vi arbetar resultatbaserat och har uppnått besparingar på miljontals kronor per kund.

Printpool är ett oberoende inköpsbolag som ägs av konsultföretaget Kapero. Kapero är processkonsulter som hjälper företag att effektivisera marknadsarbetet.

Läs mer på kapero.se

Bakom Printpool står författarna till Grafisk Kokbok

Grafisk Kokbok 3.0 är en pedagogisk sammanfattning av hela den grafiska produktionsprocessen, skriven för både nybörjare och proffs. Sedan den första versionen gavs ut 1998 har den sammanlagt sålts i över 100 000 exemplar, finns på nio olika språk och är vinnare av Svenska Publishingpriset i klasserna Bästa fackbok och Juryns stora pris.